FINANSIERING


Vi erbjuder främst finansiering av rörelsekapital genom lån, men även riskkapital i samarbete med vårt systerbolag Xcaret Invest AB. 

 

Rörelsekapital

Företaget får låna ett fastställt högsta belopp baserat på värdet av dina kundfordringar och i förekommande fall ditt varulager. Ränta för detta betalas månadsvis.
Vi kräver att verksamheten är lönsam och att vi sköter den löpande redovisningen.


Ett flertal av våra kunder använder denna tjänst eller har använt den tills de kunnat erhålla annan finansiering, dvs normalt banklån.

 

Riskkapital

Vi kan förmedla riskkapital från systerbolag i form av deltagande i nyemissioner där du får en minoritetsägare i ditt bolag.
Vid större riskkapitalinvesteringar tillsätter vi lämpliga styrelseledamöter.

 
Vi har flera kunder där vi förmedlat riskkapital och i dessa har vi normalt tillsatt styrelseledamöter.
 

Läs mer i Eskilstuna-Kuriren om vår finanisering av Mijob 

 

Mijob, Xcaret Invest AB