HR/PERSONAL

Vi hanterar din löpande hantering av löner och ser till att alla sociala avgifter redovisas in till Skatteverket enligt gällande regelverk.


Men vi hjälper dig dessutom att förklara och hålla reda på alla specifika regelverk gällande exempelvis olika anställningsformer, tjänstebilar och förmånsvärden, pensioner och utdelningar samt alla lagar och regler som du automatiskt omfattas av så fort du har anställda i ditt företag.