OM XCARET EKONOMIKONSULT AB

HISTORIA

Xcaret Ekonomikonsult AB startade 2004 som en fristående ekonomiavdelning till Stens Choklad AB i Torshälla, numera en del av Konfektyrfabriken Aroma AB. Redan samma år tillkom flera kunder och under hösten 2005 lanserades finansieringstjänsterna, främst lån för finansiering av rörelsekapital men även riskkapital.

 

Ett Stockholmskontor etablerades under 2009 för att i huvudsak arbeta med kvalificerade rådgivningstjänster inom Corporate Finance och finansiering.

 

Under 2013 delades bolaget och Xcaret Ekonomikonsult AB blev ett eget bolag.

 

VÅR KÄRNVERKSAMHET

Xcaret Ekonomikonsult AB (XEK) arbetar främst med redovisning och vänder sig till allt från mindre och medelstora företag till större koncerner inklusive noterade bolag. Vi verkar främst  i Mälardalen och i Stockholmsregionen men har även kunder spridda över hela landet.

 

I samarbete med Xcaret Ekonomikonsult Stockholm AB erbjuder vi även en kombination med finansieringstjänster.

 

Vårt upplägg innebär att företag kan erhålla finansiering i situationer där det kan vara svårt att få traditionell bankfinansiering. Vi är särskilt intresserade av entreprenörsdrivna företag som är lönsamma och som i sin expansion kan dra nytta av kombinationen outsourcad ekonomifunktion och finansieringstjänster.

 

Vi har idag ett 60-tal kunder varav ett flertal är expansiva, entreprenörsdrivna företag som utnyttjar våra finansieringstjänster i sin expansion.

 

OCH NAMNET DÅ?

Xcaret är en nationalpark utanför Mexico, och ett favoritresmål för en av våra ägare.