CFO/RÅDGIVNING

 

"En CFO är vd:ns högra hand!"

Jag agerar bollplank till vd:n och/eller styrelsen för att belysa styrkor och risker, samt generera nya infallsvinklar på både utmaningar och möjligheter.

 

Med min erfarenhet från en mängd andra uppdrag, inom diverse olika branscher och med företag som står på helt olika ställen i sin utveckling, så kan jag komma med nya infallsvinklar och generera idéer snabbt. Det är lättare för en utomstående att identifiera mönster som behöver brytas när man inte måste ta hänsyn till den interna företagskulturen på samma sätt som en anställd. Istället kan jag fokuserat utgå från vad som är bäst för bolaget.

 

Under min tid på Xcaret Ekonomikonsult så har vi, jag och min organisation, hjälpt företag med fanstastiska tillväxtresor, stadigare organisationer och VD:ar som har  fått stöd och hjälp i sitt ledarskap.

 

Referenser lämnas gärna! : )

 

/Lotta Carlsson