Vad betyder interimslösning?

En interimslösning, ofta kallad Interim Management, är ett av de bästa sätten att snabbt få in ledarkompetens i företaget, utan att behöva oroa sig för bristande kvalitet.

Ordet interim är latin och betyder “tillfällig” och management betyder närmast “hantering”, vilket belyser just det som Interim Management handlar om: hantering av en linjeroll under en tidsbegränsad period.

Det är idag ett vedertaget verktyg för de flesta företag att använda interimslösningar som ett sätt att snabbt, effektivt och till en marknadsmässig kostnad tillsätta vakanta chefs- och specialistroller. Ofta är Interim Management ett bra alternativ vid exempelvis föräldraledighet, en tillfällig sjukfrånvaro, när en permanent rekrytering drar ut på tiden eller när man av annan anledning behöver en tillfällig resurs.

 

Vi på Xcaret Ekonomikonsult erbjuder både genom intern kompetenes och genom externa samarbetspartners olika interimslösningar:

 

2019- så hjälper vi av Eskilstunas mest kända varumärken, som verkar inom tillverkning och handel, med en ekonomiansvarig på plats.2020- så har vi med extermt kort förvarning bemannat en konserncontroller för en byggvarauhandelskedja med en omsättning på drygt 3 mdkr.

 

2021- så har vi en rådgivare på plats hos en av våra Stockholmsbaserade kundkoncerner.

 

Rekrytering

Behöver du hjälp med rekrytering från hela processen till delar av den, sitter du med långa kostsamma processer så har vi kunskapen och erfarenheten att bistå eller sköta hela processen åt Er.
Med konsulter som har en bred erfarenhet och många år med rekryteringsarbete, så har vi kunskapen att hitta Er nästa medarbetare på ett noggrant och effektivt tillvägagångsätt.

 


Vi jobbar efter rekryteringsmodellen nedan:


1.    Behovsanalys
2.    Kravprofil
3.    Annonsering
4.    Urval
5.    Intervju
6.    Referenser
7.    Bakgrundskontroll och betyg
8.    Beslut
9.    Erbjuda tjänsten
10.    Tacka nej till övriga kandidater