Maria Larsson

Larsson

 

Maria Larsson har högskolepoäng med inriktning företagsekonomi och handelsrätt och 10 års praktisk erfarenhet av redovisning, främst mindre till medelstora aktiebolag, handelsbolag samt några föreningar.


Arbetar idag med redovisning, bokslut, deklarationer, rådgivning, projektledning vid systembyten.