Knut Lövstaf

  1630498902.6052

 

Knut Lövstaf är auktoriserad redovisningskonsult och har högskoleutbildning med inriktning mot innovation och företagsekonomi.

 

Han har fem års erfarenhet av redovisning av främst ägarledda bolag.   

 

Arbetar idag med redovisning, bokslut, deklarationer, rådgivning, samt implementering av digitala flöden.