Löner

När vi tar hand om din löneadministration får du en effektiv och professionell hantering som fungerar under årets alla dagar samtidigt som du har tillgång till alla den kompetens som våra HR- specialister besitter när det gäller avtal, pensioner och andra personalfrågor. Du slipper bemanningsproblem vid såväl sjukfrånvaro som semestrar och betalar bara för rätt antal anställda varje månad. Med vår lösning får du lättare att hålla en hög kompetens och en garanti för alla aktuella avtal och regler följs.

 

LÅT OSS TA HAND OM DINA LÖNER

Vår lösning anpassas efter dina behov och vi ser till att du behåller full kontroll genom att kontinuerligt uppdatera dig med rapporter och statistik. Eftersom vi tar betalt per lönespecifikation får du ytterligare en fördel: dina kostnader blir rörliga i förhållande till antalet anställda.

 

VÅR TJÄNST
Som kund hos oss får du en personlig kontaktperson, en lönespecialist som svarar på dina frågor och ser till att allt fungerar som det ska. Vi hanterar alla delar i en löneprocess: frånvarorapportering, reseräkningar, utläggsredovisning, förmånsbilar, pensionsadministration etc., allt efter dina behov. Varje månad får du lönespecifikationer, bokföringsunderlag och en uppbördsdeklaration från oss. En gång per år sammanställer vi kontrolluppgifter för de anställda.

Laddar upp fil

Skickar...

Kontakta oss via formuläret nedan