Leverantörsreskontra

Vi sköter fakturaflödet så du slipper det tidsödande pappersarbetet men bibehåller kontroll över hanteringen. Vi hanterar din reskontra och kan även sköta dina betalningar.

 

EN ELEKTRONISK HELHETSLÖSNING
Hanteringen av leverantörsfakturor kännetecknas av många manuella moment och lång hanteringstid. Många anställda är inblandade i hanteringen. Fakturor skickas fram och tillbaka i organisationen och kontrollen över fakturorna är oftast låg.
Det händer att fakturor försvinner. Fakturorna kopieras ofta i flera omgångar. De lagras oftast på ekonomiavdelningen och är inte tillgängliga för alla användare. Där ledningen kräver snabba månadsbokslut försvåras detta av brister i kontrollen över fakturorna.

 

Vi har effektiviserat hanteringen och kan erbjuda både elektroniska faktureringssystem samt manuell hantering.

 

Vi sköter hela processen, från skanning av fakturan till definitivbokning i ekonomisystemet. Vi ansvarar även för driften av hela lösningen. Allt du behöver göra är att bestämma hur du vill hantera attesten av fakturorna.

 

VÅR TJÄNST
En kundansvarig utses som ansvarig för din leverantörsfakturahantering. Vi tar hand om hela posthanteringen, från postöppning och skanning till fysisk- och elektronisk arkivering. Vi kan även ge konteringsförslag. Fakturorna ankomstregistreras och överförs till huvudboken i ekonomisystemet. Vi skickar sedan fakturan för attest.

 

De personer som ingår i attestrutinen konterar och attesterar fakturorna i fakturahanteringssystemet. Efter avslutad attestrunda sker definitivbokning i ekonomisystemet och betalning.

 

Laddar upp fil

Skickar...

Kontakta oss via formuläret nedan