GODISPRINSEN

- ett framgångsrikt samarbete med en entreprenör

Godisprinsen godispåse

I detta exempel har entreprenören, Dani Evanoff ansvarat för att driva och utveckla själva verksamheten, främst att hela tiden dra in nya viktiga kunder, anställa nya nyckelpersoner samt se till att verksamheten genererar ett bidrag som täcker de fasta kostnaderna. Xcaret Ekonomikonsult har ansvarat för ekonomi och finansiering.

 

I mitten av 2005 träffades Anders Landelius, ägare till Xcaret och entreprenören, Dani Evanoff för första gången. Dani presenterade kort därefter en Affärsplan för Godisprinsen, ett nystartat företag som skulle utmana marknadsledaren inom lösgodis, Karamellkungen.

 

Hösten 2005 inledde Godisprinsen sin verksamheten med ett större kundkontrakt från Netto-butikerna och i samband med detta fick Godisprinsen dels ett kapitaltillskott från Xcaret mot en mindre ägarandel samt ett kreditlöfte baserat på storleken på kundfordringarna och varulagret. Viktiga villkor var också att Godisprinsen måste gå med vinst för att få utnyttja krediten och att ekonomin skulle skötas av Xcaret Ekonomikonsult.

 

Xcaret Ekonomikonsult har sedan dess producerat löpande redovisning, månadsbokslut och årsredovisningar liksom tillhörande administration som moms och skatteredovisningar. Därutöver harm man deltagit i regelbundna möten där allt inom ekonomi och finansiering behandlats inklusive frågor som lönsamhetsanalyser, budgets, investeringar och viktiga nyanställningar. I huvudsak har arbetet skötts av kontoret i Torshälla. Från 2008 när verksamheten började bli riktigt stor var det nödvändigt att ha en redovisningsekonom från Xcaret Ekonomikonsult permanent stationerad i bolagets lokaler för att arbeta nära den administrativt ansvarige på Godisprinsen.

 

I och med att Xcaret gick in som minoritetsägare har man även arbetat med styrelse- och ägarfrågor som aktieägande för nyckelpersoner, möjliga förvärv och andra större expansionsmöjligheter. Under 2008 fick Xcaret uppdraget att endera hitta en större finansiär som kunde finansiera en expansion utanför Sverige alternativt en köpare av bolaget. Hösten 2008 såldes bolaget till Karamellkungen. Under denna korta tid på 3 år från starten hösten 2005 hade omsättningen ökat till ca 300 mkr med en vinstnivå på ca 15 mkr per år, inklusive verksamheten inom naturgodis, Mixsnax och butiksplock, Pickalot.

 

Naturligtvis uppstod problem under resans gång. Vid ett tillfälle fick verksamheten bantas ner med viss personalminskning som följd för att bolaget skulle kunna visa vinst, vilket var ett villkor för finansiering. Vid flera tillfällen fick ledningen i Godisprinsen vidta olika åtgärder för att upprätthålla lönsamheten allt från omförhandlingar av kund- och leverantörsavtal till personalförändringar.

 

Att gå från en handfull anställda runt entreprenören till att ha över 100 anställda innebar också att administrativa rutiner och intern kontroll successivt har fått stärkas och förbättras. Dessa förändringar initierades i många fall av Xcaret Ekonomikonsult. Den månatliga lönsamhetsuppföljningen var länge en stor fråga. Leverantörsfakturorna måste alltid in i rätt månad, vilket i praktiken kan vara svårt med utländska leverantörer som kan vara sena både med leverans till lagret och med att skicka fakturan. Månatliga lagerinventeringar infördes och visade sig ofta innehålla fel som måste utredas. Successivt kunde kontrollen över både lagerhantering och lönsamhet per månad stärkas, vilket varit extremt viktigt för ett företag som snurrar stora volymer godis per månad.

 

Dani Evanoff grundare och entreprenör, numera vice VD i Karamellkungen: ”Vår snabba expansion hade inte varit möjlig utan finansiellt stöd och tillgång till någon med erfarenhet”

 

Daniel Yamazaki, delägare från starten och administrativt ansvarig på Godisprinsen: ”Genom att Xcaret både hjälpt till och ställt krav har vi själva kunnat utveckla vår administration och lönsamhetskontroll utan att dra på oss stora kostnader”

Laddar upp fil

Skickar...

Kontakta oss via formuläret nedan